PN-EN 60947-5-1:2001 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 60947-5-1:2006 - wersja polska

Bez VAT: 266,40  PLN Z VAT: 327,67  PLN
Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa -- Aparaty i łączniki sterownicze -- Elektromechaniczne aparaty sterownicze

Zakres

Norma określa cechy aparatów sterowniczych, elektryczne i mechaniczne wymagania, różne rodzaje działania tych aparatów, znaczenie danych znamionowych i wymagania dotyczące znakowania a także określono w niej badania sprawdzające: dane znamionowe, wymagania funkcjonalne, które powinny być spełnione przez aparaty sterownicze, warunki środowiskowe, łącznie z wyposażeniem, do którego są wbudowane, właściwości dielektryczne, zaciski

* wymagane pola

Bez VAT: 266,40  PLN Z VAT: 327,67  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 60947-5-1:2001 - wersja polska
Tytuł Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa -- Aparaty i łączniki sterownicze -- Elektromechaniczne aparaty sterownicze
Data publikacji 11-09-2001
Data wycofania 01-02-2007
Liczba stron 91
Grupa cenowa X
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 77, Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej Niskonapięciowej
Wprowadza EN 60947-5-1:1997 [IDT], EN 60947-5-1:1997/A1:1999 [IDT], EN 60947-5-1:1997/A2:2000 [IDT], EN 60947-5-1:1997/A12:1999 [IDT], IEC 60947-5-1:1997/AMD2:1999 [IDT], IEC 60947-5-1:1997/AMD1:1999 [IDT], IEC 60947-5-1:1997 [IDT]
Zastępuje PN-E-06150-51:1992 - wersja polska
ICS 29.120.40, 29.130.20
Zastąpiona przez PN-EN 60947-5-1:2006 - wersja polska