PN-EN 60947-5-1:2006 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 60947-5-1:2018-02 - wersja angielska

Bez VAT: 266,40  PLN Z VAT: 327,67  PLN
Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa -- Część 5-1: Aparaty i łączniki sterownicze -- Elektromechaniczne aparaty sterownicze

Zakres

Określono cechy aparatów sterowniczych, elektryczne i mechaniczne wymagania, różne rodzaje działania tych aparatów, znaczenie danych znamionowych i wymagania dotyczące znakowania, a także określono w niej badania sprawdzające: dane znamionowe, wymagania funkcjonalne, które powinny być spełniane przez aparaty sterownicze, warunki środowiskowe, łącznie z wyposażeniem, do którego są wbudowane, właściwości dielektryczne, zaciski

* wymagane pola

Bez VAT: 266,40  PLN Z VAT: 327,67  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 60947-5-1:2006 - wersja polska
Tytuł Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa -- Część 5-1: Aparaty i łączniki sterownicze -- Elektromechaniczne aparaty sterownicze
Data publikacji 28-07-2006
Data wycofania 06-02-2018
Liczba stron 91
Grupa cenowa X
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 77, Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej Niskonapięciowej
Wprowadza EN 60947-5-1:2004 [IDT], EN 60947-5-1:2004/corrigendum Nov. 2004 [IDT], EN 60947-5-1:2004/corrigendum Jul. 2005 [IDT], IEC 60947-5-1:2003 [IDT]
Dyrektywa 2014/30/EU
Zastępuje PN-EN 60947-5-1:2005 - wersja angielska, PN-EN 60947-5-1:2001 - wersja polska
ICS 29.120.40, 29.130.20
Zastąpiona przez PN-EN 60947-5-1:2018-02 - wersja angielska, PN-EN 60947-5-1:2018-02 - wersja polska
Elementy dodatkowe PN-EN 60947-5-1:2006/A1:2012P, PN-EN 60947-5-1:2006/A1:2009E