PN-EN 60947-5-1:2005 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 60947-5-1:2006 - wersja polska

Bez VAT: 266,40  PLN Z VAT: 327,67  PLN
Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa -- Część 5-1: Aparaty i łączniki sterownicze -- Elektromechaniczne aparaty sterownicze

Zakres

Określono cechy aparatów sterowniczych, elektryczne i mechaniczne wymagania, różne rodzaje działania tych aparatów, znaczenie danych znamionowych i wymagania dotyczące znakowania, a także określono w niej badania sprawdzające: dane znamionowe, wymagania funkcjonalne, które powinny być spełniane przez aparaty sterownicze, warunki środowiskowe, łącznie z wyposażeniem, do którego są wbudowane, właściwości dielektryczne, zaciski

* wymagane pola

Bez VAT: 266,40  PLN Z VAT: 327,67  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 60947-5-1:2005 - wersja angielska
Tytuł Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa -- Część 5-1: Aparaty i łączniki sterownicze -- Elektromechaniczne aparaty sterownicze
Data publikacji 15-03-2005
Data wycofania 28-07-2006
Liczba stron 95
Grupa cenowa X
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 77, Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej Niskonapięciowej
Wprowadza EN 60947-5-1:2004 [IDT], IEC 60947-5-1:2003 [IDT]
Dyrektywa 2014/30/EU
ICS 29.120.40, 29.130.20
Zastąpiona przez PN-EN 60947-5-1:2006 - wersja polska