PN-EN 60947-4-1:2010 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN IEC 60947-4-1:2019-05 - wersja angielska

Bez VAT: 297,00  PLN Z VAT: 365,31  PLN
Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa -- Część 4-1: Styczniki i rozruszniki do silników -- Mechanizmowe styczniki i rozruszniki do silników

Zakres

Podano cechy styczników i rozruszników i towarzyszącego wyposażenia, warunki, które styczniki i rozruszniki muszą spełniać (działanie i zachowanie się, właściwości dielektryczne, stopnie ochrony zapewniane przez ich obudowy, ich konstrukcję), badania przeznaczone do zapewnienia, że warunki te są spełnione i że dane są podane na aparatach lub w publikacjach producenta

* wymagane pola

Bez VAT: 297,00  PLN Z VAT: 365,31  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN 60947-4-1:2010/Ap1:2013-05E

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 60947-4-1:2010 - wersja angielska
Tytuł Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa -- Część 4-1: Styczniki i rozruszniki do silników -- Mechanizmowe styczniki i rozruszniki do silników
Data publikacji 05-10-2010
Data wycofania 31-05-2019
Liczba stron 128
Grupa cenowa XB
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 77, Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej Niskonapięciowej
Wprowadza EN 60947-4-1:2010 [IDT], IEC 60947-4-1:2009 [IDT]
Dyrektywa 2014/35/EU, 2014/30/EU
Zastępuje PN-EN 60947-4-1:2001 - wersja polska, PN-EN 60947-4-1:2001/A1:2004 - wersja polska, PN-EN 60947-4-1:2001/A2:2007 - wersja polska, PN-EN 60947-4-1:2001/Ap1:2004 - wersja polska, PN-EN 60947-4-1:2001/Ap2:2007 - wersja polska
ICS 29.120.99, 29.130.20
Zastąpiona przez PN-EN IEC 60947-4-1:2019-05 - wersja angielska
Elementy dodatkowe PN-EN 60947-4-1:2010/Ap1:2013-05E, PN-EN 60947-4-1:2010/A1:2013-05E