PN-EN 60947-4-1:2010/A1:2013-05 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN IEC 60947-4-1:2019-05 - wersja angielska

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN
Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa -- Część 4-1: Styczniki i rozruszniki -- Mechanizmowe styczniki i rozruszniki do silników

Zakres

Niniejsza zmiana zawiera następujące istotne zmiany techniczne w stosunku do poprzedniej, 3 edycji (2009): o Wprowadzenie sterowania rozrusznikiem silnika o Definicje i metody pomiaru poboru mocy obwodu sterowniczego podczas pracy i rozruchu o Metoda pomiaru impedancji bieguna o Wymagania dla zacisków bezgwintowych o Wymagania dla styczników zapadkowych o Dostosowanie do 5 edycji 1 zmiany do IEC 60947-1 o Harmonizacja badań działania przekaźników podnapięciowych i wyzwalaczy napięciowych z IEC 60947-2 o Harmonizacja badań zwarciowych z Ameryką Północną o Wymagania dla kategorii AC-6b przy obciążeniu kondensatorem o Biegunowość styczników DC o Metoda badania właściwości dielektrycznych przy wbudowanym warystorze o Rozszerzona funkcja dla elektronicznego przekaźnika przeciążeniowego: funkcje sterujące

* wymagane pola

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 60947-4-1:2010/A1:2013-05 - wersja angielska
Tytuł Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa -- Część 4-1: Styczniki i rozruszniki -- Mechanizmowe styczniki i rozruszniki do silników
Data publikacji 23-05-2013
Data wycofania 31-05-2019
Liczba stron 32
Grupa cenowa P
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 77, Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej Niskonapięciowej
Wprowadza EN 60947-4-1:2010/A1:2012 [IDT], IEC 60947-4-1:2009/AMD1:2012 [IDT]
Dyrektywa 2014/35/EU, 2014/30/EU
ICS 29.120.99, 29.130.20
Zastąpiona przez PN-EN IEC 60947-4-1:2019-05 - wersja angielska