PN-EN IEC 60947-4-1:2019-05 - wersja angielska

Bez VAT: 323,80  PLN Z VAT: 398,27  PLN
Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa -- Część 4-1: Styczniki i rozruszniki do silników -- Mechanizmowe styczniki i rozruszniki do silników

Zakres

Niniejszy dokument dotyczy następującej aparatury:
– styczników elektromechanicznych i rozruszników włącznie z wyłącznikami silnikowymi (MPSD)
– elementy wykonawcze styczników pomocniczych oraz styki przeznaczone wyłącznie dla obwodu cewki w takim styczniku lub do tego stycznika pomocniczego
– dedykowane akcesoria (np. dedykowane oprzewodowanie, dedykowany element ryglujący);
przeznaczone do podłączenia w obwodach rozdzielczych, obwodach silnikowych oraz innych obwodach odbiorczych, w których napięcie znamionowe nie przekracza 1 000 V a.c. lub 1 500V d.c.
Niniejszy dokument obejmuje również procedurę oceny elektromechanicznej ochrony przeciążeniowej stosowanej w układach bezpieczeństwa: Patrz Załącznik L.
Niniejszy dokument nie dotyczy:
– rozruszników dla silników d.c.1;
UWAGA 1 Wymagania dla rozruszników silnikowych d.c. są rozważane w następnym obiegu aktualizującym.
– styki pomocnicze styczników i styki w stycznikach pomocniczych. Są ujęte w IEC 60947-5-1;
– rozruszniki stosowane za napędami o zmiennej częstotliwości1;
UWAGA 2 Dodatkowe wymagania dla rozruszników stosowanych za napędami o zmiennej częstotliwości są rozważane w następnym obiegu aktualizującym.
– urządzenia do ochrony zwarciowej zintegrowane w rozrusznikach ale nie będące wyłącznikami silnikowymi (MPSD). Są ujęte w IEC 60947-2 oraz IEC 60947-3;
– zastosowanie wyrobu w środowiskach wybuchowych. Są ujęte w serii norm IEC 60079;
– wytyczne projektowe dla wbudowanego oprogramowania1;
– aspekty cyberbezpieczeństwa. Są ujęte w serii norm IEC 62443.

* wymagane pola

Bez VAT: 323,80  PLN Z VAT: 398,27  PLN

Poprawki i Erraty

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN IEC 60947-4-1:2019-05 - wersja angielska
Tytuł Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa -- Część 4-1: Styczniki i rozruszniki do silników -- Mechanizmowe styczniki i rozruszniki do silników
Data publikacji 31-05-2019
Liczba stron 194
Grupa cenowa XD
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 77, Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej Niskonapięciowej
Wprowadza EN IEC 60947-4-1:2019 [IDT], IEC 60947-4-1:2018 [IDT]
Dyrektywa 2014/30/EU
Zastępuje PN-EN 60947-4-1:2010/A1:2013-05 - wersja angielska, PN-EN 60947-4-1:2010 - wersja angielska, PN-EN 60947-4-1:2010/Ap1:2013-05 - wersja angielska
ICS 29.120.99, 29.130.20
Elementy dodatkowe PN-EN IEC 60947-4-1:2019-05/AC:2021-06E, PN-EN IEC 60947-4-1:2019-05/AC:2020-07E