PN-EN 60947-1:2010/A2:2014-12 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN IEC 60947-1:2021-07 - wersja angielska

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN
Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa -- Część 1: Postanowienia ogólne

Zakres

Niniejsza zmiana wprowadza modyfikacje w następujących rozdziałach normy 60947-1:
Rozdział 1: Modyfikacja zakresu normy; Aktualizacja listy Powołań normatywnych.
Rozdział 2: Dodanie nowych definicji.
Rozdział 4: Dodanie nowych cech znamionowych i modyfikacja istniejących; Modyfikacja opisu cech obwodów sterowniczych.
Rozdział 5: Dodanie nowych cech do opisu wyrobu.
Rozdział 7: Modyfikacje w opisie wymagań konstrukcyjnych; Modyfikacje w opisie wymagań funkcjonalnych; Modyfikacje w opisie wymagań dotyczących kompatybilności elektromagnetycznej.
Rozdział 8: Modyfikacje w opisie badań zgodności z wymaganiami dotyczącymi konstrukcji; Modyfikacje w opisie badań dotyczących właściwości funkcjonalnych; Modyfikacje w opisie badań kompatybilności elektromagnetycznej (EMC).
Poprawki w aneksach: A, O, Q, R, T, U.
Dodanie nowego Aneksu K opisującego procedurę określania niezawodności aparatów elektrycznych używanych w aplikacjach bezpieczeństwa lub pracy ciągłej.
Dodanie nowego Aneksu V opisujący wskazówki dotyczące użytkowania aparatury rozdzielczej i sterowniczej w sposób umożliwiający oszczędność energii.
Dodanie nowego Aneksu W opisującego procedurę przygotowywania deklaracji materiałowych.

* wymagane pola

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 60947-1:2010/A2:2014-12 - wersja polska
Tytuł Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa -- Część 1: Postanowienia ogólne
Data publikacji 25-11-2016
Data wycofania 07-07-2021
Liczba stron 57
Grupa cenowa U
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 77, Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej Niskonapięciowej
Wprowadza EN 60947-1:2007/A2:2014 [IDT], IEC 60947-1:2007/AMD2:2014 [IDT]
Dyrektywa 2014/35/EU, 2014/30/EU
ICS 29.130.20
Zastąpiona przez PN-EN IEC 60947-1:2021-07 - wersja angielska