PN-EN 1337-10:2005 - wersja polska

Bez VAT: 74,80  PLN Z VAT: 92,00  PLN
Łożyska konstrukcyjne -- Część 10: Przeglądy i utrzymanie

Zakres

Określono wymagania ogólne dotyczące przeglądów bieżących i podstawowych. Wyszczególniono parametry kontrolowane podczas przeglądów podstawowych w łożyskach: elastomerowych, jednowałkowych, garnkowych, wahaczowych, sferycznych, prowadzących, a także w elementach ślizgowych łożysk zawierające elementy z PTFE. Podano także warunki utrzymania i wymiany łożysk. Podano dwa załączniki informacyjne dotyczące: wyjaśnień do niektórych punktów oraz formy sporządzania sprawozdania z przeglądu łożysk, ze wskazówkami dotyczącymi wypełniania poszczególnych punktów formularza. Załączono wzór formularza oraz podano sposób określania temperatury konstrukcji obiektu mostowego

* wymagane pola

Bez VAT: 74,80  PLN Z VAT: 92,00  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 1337-10:2005 - wersja polska
Tytuł Łożyska konstrukcyjne -- Część 10: Przeglądy i utrzymanie
Data publikacji 14-06-2005
Liczba stron 19
Grupa cenowa K
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 251, Obiektów Mostowych
Wprowadza EN 1337-10:2003 [IDT]
ICS 93.040, 91.010.30