PN-EN 13565-1+A1:2010 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 13565-1:2019-09 - wersja angielska

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN
Stałe urządzenia gaśnicze -- Urządzenia pianowe -- Część 1: Wymagania i metody badań dla podzespołów

Zakres

Wymieniono wymagania dla materiałów, konstrukcji i wykonania podzespołów przeznaczonych do zastosowania w stałych urządzeniach gaśniczych pianowych z zastosowaniem środków pianotwórczych odpowiadających wymaganiom norm PN-EN 1568-1 do PN-EN 1568-4. Podzespoły obejmują: dozowniki pianowe, zraszacze, węże do podpowierzchniowego podawania piany, prądownice/działka pianowe, prądownice piany ciężkiej, wytwornice piany średniej, generatory piany lekkiej, garnki pianowe, zbiorniki i zbiorniki przeponowe ciśnieniowe. Podano także wymagania dotyczące ustanowienia właściwych danych niezbędnych do prawidłowego zastosowania podzespołów. Podano metody badań w załącznikach A do K

* wymagane pola

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 13565-1+A1:2010 - wersja polska
Tytuł Stałe urządzenia gaśnicze -- Urządzenia pianowe -- Część 1: Wymagania i metody badań dla podzespołów
Data publikacji 13-10-2010
Data wycofania 16-09-2019
Liczba stron 32
Grupa cenowa P
Sektor SOB, Sektor Obronności i Bezpieczeństwa Powszechnego
Organ Techniczny KT 244, Sprzętu, Środków i Urządzeń Ratowniczo - Gaśniczych
Wprowadza EN 13565-1:2003+A1:2007 [IDT]
Zastępuje PN-EN 13565-1+A1:2008 - wersja angielska
ICS 13.220.20
Zastąpiona przez PN-EN 13565-1:2019-09 - wersja angielska