PN-EN 60947-1:2010/A1:2011 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN IEC 60947-1:2021-07 - wersja angielska

Bez VAT: 171,90  PLN Z VAT: 211,44  PLN
Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa -- Część 1: Postanowienia ogólne

Zakres

Zmodyfikowano i dodano nowe definicje od 2.3.22 do 2.3.32. Zmodyfikowano tablice 15 i 23 oraz załączniki C, D, M, O, Q. Dodano załączniki: T (normatywny) Rozszerzone funkcje wewnętrznych elektronicznych przekaźników przeciążeniowych. U (informacyjny) Przykładowe konfiguracje obwodów sterowniczych

* wymagane pola

Bez VAT: 171,90  PLN Z VAT: 211,44  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 60947-1:2010/A1:2011 - wersja polska
Tytuł Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa -- Część 1: Postanowienia ogólne
Data publikacji 30-11-2016
Data wycofania 07-07-2021
Liczba stron 42
Grupa cenowa S
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 77, Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej Niskonapięciowej
Wprowadza EN 60947-1:2007/A1:2011 [IDT], IEC 60947-1:2007/AMD1:2010 [IDT]
Dyrektywa 2014/35/EU, 2014/30/EU
ICS 29.130.20
Zastąpiona przez PN-EN IEC 60947-1:2021-07 - wersja angielska