PN-EN 60947-4-1:2001/A1:2004 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 60947-4-1:2010 - wersja angielska

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN
Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa -- Część 4-1: Styczniki i rozruszniki do silników -- Mechanizmowe styczniki i rozruszniki do silników

Zakres

Zmieniono i uzupełniono różne punkty normy PN-EN 60947-4-1:2001. Podano wymagania i badania dotyczące styczników z napędem elektromagnesowym sterowanym elektronicznie. Dodano dwa nowe załączniki: E (informacyjny) podający przykłady obwodu sterowniczego i F (normatywny) obejmujący wymagania i badania dotyczące zestyku pomocniczego związanego z zestykiem głównym, tj. zestyku lustrzanego

* wymagane pola

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 60947-4-1:2001/A1:2004 - wersja polska
Tytuł Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa -- Część 4-1: Styczniki i rozruszniki do silników -- Mechanizmowe styczniki i rozruszniki do silników
Data publikacji 25-05-2004
Data wycofania 31-03-2011
Liczba stron 22
Grupa cenowa L
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 77, Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej Niskonapięciowej
Wprowadza EN 60947-4-1:2001/A1:2002 [IDT], IEC 60947-4-1:2000/AMD1:2002 [IDT]
ICS 29.120.99, 29.130.20
Zastąpiona przez PN-EN 60947-4-1:2010 - wersja angielska