PN-EN IEC 60335-2-105:2022-05 - wersja angielska

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-105: Wymagania szczegółowe dotyczące wielofunkcyjnych kabin prysznicowych

Zakres

Niniejszy rozdział Części 1 jest zastąpiony następującym.

Niniejsza Norma Międzynarodowa dotyczy bezpieczeństwa użytkowania wielofunkcyjnych kabin prysznicowych i odrębnych elektrycznych wielofunkcyjnych urządzeń prysznicowych do użytku domowego i podobnego, których napięcie znamionowe nie przekracza 250 V dla sprzętów jednofazowych lub 480 V dla innego sprzętu.

Urządzenia nie przeznaczone do normalnego użytku domowego, nie mniej jednak mogące być źródłem powszechnego zagrożenia, takie jak urządzenia przeznaczone do użytku przez nie przeszkolone osoby w hotelach, ośrodkach fitness i podobnych miejscach, mieszczą się w zakresie niniejszej normy.

Na tyle na ile jest to praktycznie uzasadnione, niniejsza norma zajmuje się powszechnymi zagrożeniami, stwarzanymi przez sprzęt, dotyczącymi wszystkich osób w środowisku domowym i w otoczeniu domu. Jednakże na ogół nie uwzględnia:
– osób (w tym dzieci) których
• fizyczne, sensoryczne lub umysłowe możliwości; lub
• brak doświadczenia i wiedzy nie pozwalają na bezpieczne użytkowanie sprzętu bez nadzoru lub instruktażu;
– dzieci bawiących się sprzętem.

UWAGA 101 Zwraca się uwagę na fakt że
– dla urządzeń przeznaczonych do użytkowania w pojazdach lub na pokładzie statku lub samolotu, mogą być konieczne dodatkowe wymagania;
– w wielu krajach dodatkowe wymagania są określane przez krajową służbę zdrowia, krajowe służby gospodarki wodnej, krajowe służby odpowiedzialne za ochronę pracy i inne podobne służby.
– w wielu krajach, obciążenie mechaniczne, odporność na uderzenia i właściwości odpryskowe obudowy prysznica może być objęta przepisami krajowymi.

UWAGA 102 Jeżeli urządzenie zawiera część, która jest w zakresie IEC 60065, IEC 60598 lub IEC 60950, to ta część jest badana zgodnie z odpowiednią normą tak dalece jak to jest uzasadnione.

UWAGA 103 Niniejsza norma nie ma zastosowania do
– przepływowych ogrzewaczy wody używanych do pryszniców (IEC 60335-2-35);
– pomp wspomagających natryskowych (IEC 60335-2-41);
– urządzeń przeznaczonych do zastosowań medycznych;
– urządzeń przeznaczonych do użytku w miejscach, gdzie występują szczególne warunki, takie jak atmosfera korozyjna lub atmosfera wybuchowa (pył, para, gaz).

* wymagane pola

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN IEC 60335-2-105:2022-05 - wersja angielska
Tytuł Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-105: Wymagania szczegółowe dotyczące wielofunkcyjnych kabin prysznicowych
Data publikacji 04-05-2022
Liczba stron 26
Grupa cenowa M
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 63, Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
Wprowadza EN IEC 60335-2-105:2021 [IDT], IEC 60335-2-105:2016 [IDT]
Zastępuje PN-EN 60335-2-105:2005/A2:2020-06 - wersja angielska, PN-EN 60335-2-105:2005 - wersja angielska, PN-EN 60335-2-105:2005/A1:2008 - wersja angielska, PN-EN 60335-2-105:2005/A11:2010 - wersja angielska
ICS 13.120, 91.140.70