PN-EN 60947-5-1:2018-02 - wersja angielska

Bez VAT: 297,00  PLN Z VAT: 365,31  PLN
Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa -- Część 5-1: Aparaty i łączniki sterownicze -- Elektromechaniczne aparaty sterownicze

Zakres

Niniejsza część IEC 60947 dotyczy aparatów sterowniczych i członów łączeniowych, przeznaczonych do sterowania, sygnalizacji, blokowania itp. aparatury łączeniowej i sterowniczej.
Ma ona zastosowanie do aparatów sterowniczych o napięciu znamionowym nie przekraczającym 1 000 V prądu przemiennego (przy częstotliwości nie większej niż 1 000 Hz) lub 600 V prądu stałego.
Przy napięciach łączeniowych mniejszych niż 100 V prądu przemiennego lub prądu stałego patrz 4.3.2.2.
Niniejsza norma dotyczy następujących aparatów:
• łączniki sterownicze ręczne, np. przyciski sterownicze, łączniki pokrętne, łączniki nożne itp.;
• łączniki sterownicze z napędem elektromagnesowym zarówno zwłoczne, jak i bezzwłoczne, np. styczniki sterownicze;
• łączniki czujnikowe, np. łączniki ciśnieniowe, czujnikowe łączniki temperaturowe (termostaty), programatory itp.;
• łączniki drogowe, np. łączniki sterownicze uruchamiane częścią maszyny lub mechanizmu;
• wyposażenie towarzyszące obwodu sterowania, np. wskaźniki świetlne itp.
UWAGA 1 Aparat sterowniczy zawiera łącznik(-i) sterowniczy(-e) i towarzyszące mu urządzenia, takie jak wskaźniki świetlne.
UWAGA 2 Łącznik sterowniczy zawiera człon zestykowy lub człony łączeniowe i układ napędowy.
UWAGA 3 Członem łączeniowym może być człon zestykowy lub człon półprzewodnikowy.
Norma dotyczy także określonych typów członów łączeniowych zainstalowanych w innych urządzeniach (których obwodów głównych dotyczą inne normy), takich jak:
• zestyki pomocnicze łącznika (np. stycznika, wyłącznika itp.) przeznaczone nie tylko do pracy w obwodzie sterowania
tego łącznika;
• zestyki (człony łączeniowe) blokujące drzwi obudów;
• zestyki łączników sterowniczych pokrętnych;
• zestyki obwodu sterowniczego przekaźników przeciążeniowych.
Styczniki sterownicze powinny spełniać także wymagania i przejść z wynikiem pozytywnym badania wg IEC 60947-4-1, z wyjątkiem wymagań dotyczących kategorii użytkowania, które obowiązują według niniejszej normy.
Niniejsza norma nie dotyczy przekaźników uwzględnionych w IEC 60255 lub IEC 61810 ani automatycznych, elektrycznych urządzeń sterowniczych do użytku domowego i podobnych zastosowań.
Wymagania dotyczące barw wskaźników świetlnych, przycisków itd. podano w IEC 60073 oraz w CIE S 0004 / E-2001 Międzynarodowej Komisji Oświetleniowej (CIE).
Wymagania kolorystyczne lampek sygnalizacyjnych, przycisków itp. Można znaleźć w IEC 60073, a także w publikacji CIE S 0004/E-2001 Komisji Oświetleniowej (CIE).
W niniejszej normie ustalono:
a) cechy łączników i aparatów sterowniczych;
b) wymagania elektryczne i mechaniczne dotyczące:
1) różnych rodzajów pracy,
2) danych znamionowych i oznakowania,
3) badań sprawdzających dane znamionowe;
c) wymagania dotyczące działania, które powinny być spełnione przez łączniki i aparaty sterownicze w odniesieniu do:
1) warunków otoczenia, w tym aparatów osłoniętych,
2) właściwości dielektrycznych,
3) zacisków.

* wymagane pola

Bez VAT: 297,00  PLN Z VAT: 365,31  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN 60947-5-1:2018-02/AC:2020-07E

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 60947-5-1:2018-02 - wersja angielska
Tytuł Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa -- Część 5-1: Aparaty i łączniki sterownicze -- Elektromechaniczne aparaty sterownicze
Data publikacji 06-02-2018
Liczba stron 126
Grupa cenowa XB
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 77, Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej Niskonapięciowej
Wprowadza EN 60947-5-1:2017 [IDT], IEC 60947-5-1:2016/COR1:2016 [IDT], IEC 60947-5-1:2016 [IDT]
Dyrektywa 2014/35/EU
Zastępuje PN-EN 60947-5-1:2006 - wersja polska, PN-EN 60947-5-1:2006/A1:2012 - wersja polska
ICS 29.120.40, 29.130.20
Elementy dodatkowe PN-EN 60947-5-1:2018-02/AC:2020-07E