PN-EN 60947-5-8:2008 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN IEC 60947-5-8:2021-08 - wersja angielska

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN
Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa -- Część 5-8: Aparaty i łączniki sterownicze -- Trójpołożeniowe łączniki zezwalające

Zakres

Określono specyficzne wymagania odnoszące się do trójpołożeniowych łączników sterowniczych, stosowanych jako części składowe urządzeń zezwolenia wg IEC 60204-1, które zapewniają że: 1) w stanie aktywowania, działanie maszyny może być zapoczątkowane przez oddzielne sterowanie załączeniem, i 2) w stanie nieaktywnym, spełniają funkcje stopu, i zapobiegają uruchomieniu maszyny

* wymagane pola

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN

Informacje dodatkowe

Aktualna w ocenie zgodności 02-04-2024 - Patrz Komunikat Prezesa PKN
Numer PN-EN 60947-5-8:2008 - wersja polska
Tytuł Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa -- Część 5-8: Aparaty i łączniki sterownicze -- Trójpołożeniowe łączniki zezwalające
Data publikacji 10-09-2008
Data wycofania 04-08-2021
Liczba stron 22
Grupa cenowa L
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 77, Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej Niskonapięciowej
Wprowadza EN 60947-5-8:2006 [IDT], IEC 60947-5-8:2006 [IDT]
Dyrektywa 2014/35/EU
Zastępuje PN-EN 60947-5-8:2007 - wersja angielska
ICS 29.130.20
Zastąpiona przez PN-EN IEC 60947-5-8:2021-08 - wersja angielska