PN-EN 1254-3:2004 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 1254-3:2021-10 - wersja angielska

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN
Miedź i stopy miedzi -- Łączniki instalacyjne -- Część 3: Łączniki do rur z tworzyw sztucznych z końcówkami zaciskowymi

Zakres

Określono materiały, wymiary montażowe i dopuszczalne odchyłki oraz wymagania dotyczące badań łączników z miedzi i stopów miedzi, galwanizowanych lub powlekanych albo bez pokrycia. Określono wymiary końców łączących końcówek zaciskowych do łączenia rur z tworzyw sztucznych przeznaczonych do stosowania w instalacjach zimnej wody lub w kombinowanych instalacjach gorącej i zimnej wody albo w instalacjach gazu nieopałowego. Łączniki mogą zawierać kombinację jakichkolwiek typów końcówek wyszczególnionych w EN 1254-1 do EN 1254-5 lub w innych normach. Ustalono system oznaczania łączników

* wymagane pola

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 1254-3:2004 - wersja polska
Tytuł Miedź i stopy miedzi -- Łączniki instalacyjne -- Część 3: Łączniki do rur z tworzyw sztucznych z końcówkami zaciskowymi
Data publikacji 09-01-2004
Data wycofania 11-10-2021
Liczba stron 23
Grupa cenowa L
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 219, Ciężkich Metali Nieżelaznych
Wprowadza EN 1254-3:1998 [IDT]
Zastępuje PN-EN 1254-3:2002 - wersja angielska
ICS 23.040.40
Zastąpiona przez PN-EN 1254-3:2021-10 - wersja angielska