PN-A-82018:1998 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN
Wyroby garmażeryjne z dodatkiem surowców mięsnych

Zakres

Podano 5 definicji wyrobów garmażeryjnych z dodatkiem mięsa i jego przetworów oraz wyrobów mącznych, kaszowych, ryżowych, warzywnych, mieszanych i zawierających dodatek mięsa i jego przetworów. Wprowadzono podział klasyfikacyjny. Określono wymagania mikrobiologiczne. Wymagania organoleptyczne i zawartość soli podano w załącznikach normatywnych. Podano sposób pakowania, znakowania, warunki przechowywania oraz transportu. Opisano rodzaje badań, metody badań i pobieranie próbek

* wymagane pola

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-A-82018:1998 - wersja polska
Tytuł Wyroby garmażeryjne z dodatkiem surowców mięsnych
Data publikacji 07-01-1998
Data wycofania 04-07-2007
Liczba stron 24
Grupa cenowa M
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny RS SRZ, Rada Sektorowa Sektora Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
ICS 67.040, 67.120.10