PN-A-82013:1996 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN
Wyroby garmażeryjne kulinarne -- Wymagania

Zakres

Podano definicje wyrobów garmażeryjnych kulinarnych, jak: flaki, zupy, sosy, gulasze, cynadry, wyroby z nasion roślin strączkowych, bigosy, kapusty gotowane, kapusty z grochem, podprawa, wywar i surowce niemięsne. Wprowadzono podział klasyfikacyjny na typy i rodzaje. Określono wymagania dotyczące składu surowcowego, wspólne wymagania fizykochemiczne i mikrobiologiczne. Wymagania organoleptyczne i zawartość chlorku sodu (soli) podano w załącznikach normatywnych dla każdego rodzaju. Podano sposób pakowania, znakowania, warunki przechowywania oraz transportu. Opisano rodzaje badań, metody badań i pobieranie próbek

* wymagane pola

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-A-82013:1996 - wersja polska
Tytuł Wyroby garmażeryjne kulinarne -- Wymagania
Data publikacji 30-12-1996
Data wycofania 04-07-2007
Liczba stron 31
Grupa cenowa P
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny RS SRZ, Rada Sektorowa Sektora Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
ICS 67.040