PN-E-90250:1976/Az3:1999 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-HD 621 S1:2003 - wersja angielska

Bez VAT: 30,80  PLN Z VAT: 37,88  PLN
Kable elektroenergetyczne o izolacji papierowej i powłoce metalowej na napięcie znamionowe nie przekraczające 23/40 kV -- Ogólne wymagania i badania

Zakres

Dostosowano wymagania normy do postanowień PN-88/E-90160

* wymagane pola

Bez VAT: 30,80  PLN Z VAT: 37,88  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-E-90250:1976/Az3:1999 - wersja polska
Tytuł Kable elektroenergetyczne o izolacji papierowej i powłoce metalowej na napięcie znamionowe nie przekraczające 23/40 kV -- Ogólne wymagania i badania
Data publikacji 22-12-1999
Data wycofania 15-07-2003
Liczba stron 1
Grupa cenowa A
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 53, Kabli i Przewodów
ICS 29.060.20
Zastąpiona przez PN-HD 621 S1:2003 - wersja angielska