PN-ISO 9116:1998 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 30,50  PLN Z VAT: 37,52  PLN
Kawa zielona -- Wskazówki dotyczące sposobu specyfikacji

Zakres

Podane są wskazówki dotyczące metod, które stosuje się do opisu zielonej kawy dla celów sprzedaży i kupna na podstawie warunków umownych w międzynarodowym handlu kawą. Zawarte są także zalecenia odnośnie procedur badania próbek, pakowania, oznaczania, przechowywania i transportu kawy zielonej. Wszystko w odniesieniu do kawy zielonej zgodnie ze specyfikacją PN-ISO 3509:1994

* wymagane pola

Bez VAT: 30,50  PLN Z VAT: 37,52  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-ISO 9116:1998 - wersja polska
Tytuł Kawa zielona -- Wskazówki dotyczące sposobu specyfikacji
Data publikacji 21-10-1998
Data wycofania 11-07-2019
Liczba stron 5
Grupa cenowa C
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 229, Kawy, Herbaty i Kakao
Wprowadza ISO 9116:1992 [IDT]
ICS 67.140.20