PN-A-79036:1997 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN
Zaprawy do napojów

Zakres

Podano podział zapraw do napojów na typy w zależności od stosowania substancji słodzących oraz na rodzaje ze względu na podstawowe surowce i dodatki. Podano sposób znakowania i przykłady nazw. Określono wymagania ogólne dotyczące surowców i dodatków oraz wymagania organoleptyczne, fizykochemiczne i mikrobiologiczne, podano sposób pobierania próbek, rodzaje i opis badań. Podano sposób pakowania, znakowania, przechowywania i warunki transportu. Określono okresy przechowywania

* wymagane pola

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-A-79036:1997 - wersja polska
Tytuł Zaprawy do napojów
Data publikacji 24-12-1997
Data wycofania 06-07-2018
Liczba stron 9
Grupa cenowa E
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny RS SRZ, Rada Sektorowa Sektora Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Zastępuje PN-A-79036:1991 - wersja polska
ICS 67.160.01