PN-S-06102:1997 - wersja polska

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN
Drogi samochodowe -- Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

Zakres

Podano wymagania dotyczące materiałów i podbudowy. Określono program badań, sposób pobierania i przygotowywania próbek do badań. Podano metody badań, obliczania wyników i ich oceny oraz powołano normy dotyczące metod badań. Podano definicje stabilizacji mechanicznej i podbudowy stabilizowanej mechanicznie

* wymagane pola

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-S-06102:1997 - wersja polska
Tytuł Drogi samochodowe -- Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
Data publikacji 11-12-1997
Liczba stron 12
Grupa cenowa F
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 212, Budowy i Utrzymania Dróg
ICS 93.080.10