PN-EN 13108-21:2008 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 13108-21:2016-07 - wersja angielska

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN
Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Wymagania -- Część 21: Zakładowa kontrola produkcji

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono zarówno wymagania co do jakości jak i zakładowej kontroli produkcji przy wytwarzaniu mieszanek mineralno-asfaltowych, przeznaczonych do stosowania na drogach, płytach lotniskowych, innych terenach komunikacyjnych. Zakładowa kontrola produkcji jest stosowana w normach na mieszanki mineralno-asfaltowe jeśli stosuje się ocenę zgodności. Jest to również konieczna część oceny zgodności w sytuacji kiedy nie stosuje się wymogów systemu zgodności

* wymagane pola

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN 13108-21:2008/AC:2008P

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 13108-21:2008 - wersja polska
Tytuł Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Wymagania -- Część 21: Zakładowa kontrola produkcji
Data publikacji 03-09-2008
Data wycofania 22-07-2016
Liczba stron 31
Grupa cenowa P
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 212, Budowy i Utrzymania Dróg
Wprowadza EN 13108-21:2006 [IDT]
Zastępuje PN-EN 13108-21:2006 - wersja angielska, PN-EN 13108-21:2006 - wersja niemiecka
ICS 93.080.20
Zastąpiona przez PN-EN 13108-21:2016-07 - wersja angielska
Elementy dodatkowe PN-EN 13108-21:2008/AC:2008P