PN-EN 13108-1:2006 - wersja niemiecka

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 13108-1:2008 - wersja polska

Bez VAT: 171,90  PLN Z VAT: 211,44  PLN
Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Wymagania -- Część 1: Beton asfaltowy

Zakres

Określono wymagania dla mieszanek z grupy betonów asfaltowych, przeznaczonych do stosowania na drogach, płytach lotniskowych i innych terenach komunikacyjnych. Zawarto wymagania co do wyboru materiałów składowych. Norma przeznaczona do stosowania w połączeniu z prEN 13108-20 i prEN 13108-21. Norma ta nie obejmuje mieszanek z betonu asfaltowego z chemicznie modyfikowanym lepiszczem, nie opisanych w EN 13924

* wymagane pola

Bez VAT: 171,90  PLN Z VAT: 211,44  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 13108-1:2006 - wersja niemiecka
Tytuł Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Wymagania -- Część 1: Beton asfaltowy
Data publikacji 15-08-2006
Data wycofania 19-08-2008
Liczba stron 41
Grupa cenowa S
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 212, Budowy i Utrzymania Dróg
Wprowadza EN 13108-1:2006 [IDT]
Dyrektywa 305/2011
ICS 93.080.20
Zastąpiona przez PN-EN 13108-1:2008 - wersja polska