PN-EN 13108-6:2016-07 - wersja angielska

Bez VAT: 139,60  PLN Z VAT: 171,71  PLN
Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Wymagania -- Część 6: Asfalt lany

Zakres

Niniejsza Norma Europejska określa wymagania dla mieszanek z grupy asfalt lany przeznaczonych do stosowania na drogach, płytach lotniskowych i innych terenach komunikacyjnych. Asfalt lany używany jest do warstw ścieralnych i wiążących oraz do warstw zabezpieczających i wewnętrznych na mostach, w tunelach i korytach. Mieszanki z grupy asfalt lany są produkowane na bazie asfaltów gorących.
Mieszanki oparte na emulsjach bitumicznych i materiałach bitumicznych pozyskanych z recyklingu na miejscu nie są ujęte w niniejszej normie.
W niniejszej Normie Europejskiej zawarto wymagania co do wyboru materiałów składowych. Norma jest przeznaczona do stosowania w połączeniu z prEN 13108-20 i prEN 13108-21.

* wymagane pola

Bez VAT: 139,60  PLN Z VAT: 171,71  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 13108-6:2016-07 - wersja angielska
Tytuł Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Wymagania -- Część 6: Asfalt lany
Data publikacji 22-07-2016
Liczba stron 34
Grupa cenowa Q
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 212, Budowy i Utrzymania Dróg
Wprowadza EN 13108-6:2016 [IDT]
Zastępuje PN-EN 13108-6:2008 - wersja polska
ICS 93.080.20