PN-EN 13108-6:2008 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 13108-6:2016-07 - wersja angielska

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN
Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Wymagania -- Część 6: Asfalt lany

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono wymagania dla mieszanek z grupy asfaltu lanego, przeznaczonych do stosowania na drogach, płytach lotniskowych i innych terenach komunikacyjnych. W niniejszej Normie Europejskiej zawarto wymagania co do wyboru materiałów składowych. Norma przeznaczona do stosowania w połączeniu z prEN 13108-20 i prEN 13108-21. Niniejsza Norma Europejska nie obejmuje mieszanek z asfaltu lanego z chemicznie modyfikowanym lepiszczem, nie opisanych w EN 13924

* wymagane pola

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 13108-6:2008 - wersja polska
Tytuł Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Wymagania -- Część 6: Asfalt lany
Data publikacji 02-09-2008
Data wycofania 22-07-2016
Liczba stron 26
Grupa cenowa M
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 212, Budowy i Utrzymania Dróg
Wprowadza EN 13108-6:2006 [IDT], EN 13108-6:2006/AC:2008 [IDT]
Dyrektywa 305/2011
Zastępuje PN-EN 13108-6:2006 - wersja angielska, PN-EN 13108-6:2006 - wersja niemiecka
ICS 93.080.20
Zastąpiona przez PN-EN 13108-6:2016-07 - wersja angielska