PN-EN 13108-5:2016-07 - wersja angielska

Bez VAT: 184,60  PLN Z VAT: 227,06  PLN
Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Wymagania -- Część 5: Mieszanka SMA

Zakres

Niniejsza Norma Europejska określa wymagania dla mieszanek z grupy SMA (Mastyks Asfaltowy) przeznaczonych do stosowania na drogach, płytach lotniskowych i innych terenach komunikacyjnych. Mieszanka SMA używana jest głównie do warstw ścieralnych. Mieszanka SMA może być również używana do warstw wyrównujących i wiążących.
Mieszanki z grupy SMA są produkowane na bazie asfaltów gorących.Mieszanki oparte na emulsjach bitumicznych i materiałach bitumicznych pozyskanych z recyklingu na miejscu nie są ujęte w niniejszej normie.
W niniejszej Normie Europejskiej zawarto wymagania co do wyboru materiałów składowych. Norma jest przeznaczona do stosowania w połączeniu z prEN 13108-20 i prEN 13108-21.

* wymagane pola

Bez VAT: 184,60  PLN Z VAT: 227,06  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 13108-5:2016-07 - wersja angielska
Tytuł Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Wymagania -- Część 5: Mieszanka SMA
Data publikacji 22-07-2016
Liczba stron 47
Grupa cenowa T
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 212, Budowy i Utrzymania Dróg
Wprowadza EN 13108-5:2016 [IDT]
Zastępuje PN-EN 13108-5:2008 - wersja polska
ICS 93.080.20