PN-EN 15002:2015-07 - wersja angielska

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN
Charakteryzowanie odpadów -- Przygotowanie próbek do analizy z próbki laboratoryjnej

Zakres

Niniejszą Normę Europejską stosuje się, gdy trzeba przygotować reprezentatywne próbki do analizy z próbki laboratoryjnej, która została pobrana zgodnie z planem pobierania próbek (EN 14899) przed rozpoczęciem badań fizycznych i/lub chemicznych (np. przygotowaniem eluatów, ekstraktów, roztwarzaniem i/lub analitycznym oznaczaniem) próbek w stanie stałym (łącznie z materiałami litymi) oraz próbek w stanie ciekłym i szlamów. Stosuje się ją również, gdy trzeba przygotować próbkę do analizy z materiałów po roztwarzaniu oraz eluatów, do analiz, które będą następnie wykonane.
Niniejsza Norma Europejska przeznaczona jest do stosowania, aby znaleźć właściwą kolejność czynności i zabiegów, którym trzeba poddać próbkę laboratoryjną w celu otrzymania odpowiedniej próbki do analizy zgodnie z określonymi wymaganiami zdefiniowanymi w odpowiednich procedurach analitycznych.

* wymagane pola

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 15002:2015-07 - wersja angielska
Tytuł Charakteryzowanie odpadów -- Przygotowanie próbek do analizy z próbki laboratoryjnej
Data publikacji 22-07-2015
Liczba stron 54
Grupa cenowa U
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 216, Odpadów
Wprowadza EN 15002:2015 [IDT]
Zastępuje PN-EN 15002:2006 - wersja angielska
ICS 13.030.01