PN-Z-15006:1993 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 24,60  PLN Z VAT: 30,26  PLN
Odpady komunalne stałe -- Oznaczanie składu morfologicznego

Zakres

Metoda polega na rozdzieleniu, za pomocą ściśle określonego sita, badanej próbki odpadów na dwie frakcje: 1 frakcja-mieszanina odpadów o wielkości cząstek poniżej 10 mm, 2 frakcja-mieszanina odpadów o wielkości cząstek równej lub większej 10mm, rozdzieleniu ręcznie 2 frakcji odpadów na poszczególne składniki, określeniu wagowo masy wyodrębnionych składników oraz masy 1 frakcji i obliczeniu wyników w procentach, w stosunku do próbki o wilgotności jaką posiadała w chwili pobrania do wykonania oznaczenia

* wymagane pola

Bez VAT: 24,60  PLN Z VAT: 30,26  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-Z-15006:1993 - wersja polska
Tytuł Odpady komunalne stałe -- Oznaczanie składu morfologicznego
Data publikacji 11-06-1993
Data wycofania 21-09-2015
Liczba stron 2
Grupa cenowa A
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 216, Odpadów
ICS 13.030.10