PN-Z-15008-02:1993 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 24,60  PLN Z VAT: 30,26  PLN
Odpady komunalne stałe -- Badania właściwości paliwowych -- Oznaczanie wilgotności całkowitej

Zakres

Metoda polega na wagowym określeniu straty masy w procentach, odpadków komunalnych stałych wysuszonych w temperaturze 105 plus minus 55 stopni C. Za wynik końcowy oznaczania należy przyjąć średnią arytmetyczną wyników dwóch równoległych oznaczeń, nie różniących się między sobą więcej niż o 0,5

* wymagane pola

Bez VAT: 24,60  PLN Z VAT: 30,26  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-Z-15008-02:1993 - wersja polska
Tytuł Odpady komunalne stałe -- Badania właściwości paliwowych -- Oznaczanie wilgotności całkowitej
Data publikacji 22-10-1993
Data wycofania 21-09-2015
Liczba stron 1
Grupa cenowa A
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 216, Odpadów
ICS 13.030.10