PN-Z-15008-03:1993 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 24,60  PLN Z VAT: 30,26  PLN
Odpady komunalne stałe -- Badania właściwości paliwowych -- Oznaczanie zawartości części palnych i niepalnych

Zakres

Metoda polega na spopieleniu badanej próbki odpadków komunalnych stałych a następnie wyprażeniu jej do stałej masy w temperaturze 815 +/- 10 stopni C i obliczeniu w procentach zawartości części palnych i niepalnych. Za wynik końcowy należy przyjąć średnią arytmetyczną wyników dwóch równoległych oznaczeń nie różniących się między sobą więcej niż o 0,1

* wymagane pola

Bez VAT: 24,60  PLN Z VAT: 30,26  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-Z-15008-03:1993 - wersja polska
Tytuł Odpady komunalne stałe -- Badania właściwości paliwowych -- Oznaczanie zawartości części palnych i niepalnych
Data publikacji 22-10-1993
Data wycofania 21-09-2015
Liczba stron 2
Grupa cenowa A
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 216, Odpadów
ICS 13.030.10