PN-Z-15008-04:1993 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN
Odpady komunalne stałe -- Badania właściwości paliwowych -- Oznaczanie ciepła spalania i obliczanie wartości opałowej

Zakres

Metoda ta polega na całkowitym spaleniu próbki odpadów komunalnych stałych w atmosferze tlenu pod ciśnieniem w bombie kalorymetrycznej i pomiarze przyrostu temperatury wody w naczyniu kalorymetrycznym, a także na wyznaczeniu poprawek na ciepło wydzielające się przy spalaniu drutu oraz powstałe przy tworzeniu i rozpuszczaniu w wodzie kwasu siarkowego i azotowego. Za wynik końcowy oznaczania należy przyjąć średnią arytmetyczną wyników conajmniej dwóch oznaczeń, nie różniących się między sobą więcej niż o 82 j/g

* wymagane pola

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-Z-15008-04:1993 - wersja polska
Tytuł Odpady komunalne stałe -- Badania właściwości paliwowych -- Oznaczanie ciepła spalania i obliczanie wartości opałowej
Data publikacji 22-10-1993
Data wycofania 21-09-2015
Liczba stron 7
Grupa cenowa D
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 216, Odpadów
ICS 13.030.10