PN-Z-15008-06:1993 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 25,90  PLN Z VAT: 31,86  PLN
Odpady komunalne stałe -- Badania właściwości paliwowych -- Oznaczanie zawartości składników agresywnych

Zakres

Metoda polega na całkowitym spaleniu próbki odpadów komunalnych stałych, w atmosferze tlenu pod ciśnieniem, w bombie kalorymetrycznej zawierającej wodę do absorpcji powstałych produktów spalania. W otrzymanym wodnym roztworze metodą miareczkowania oznacza się zawartość azotu jako azotany i azotyny, zawartość siarki jako siarczany oraz zawartość chlorowodoru jako chlorki. Za wynik końcowy oznaczania poszczególnych składników agresywnych należy przyjąć średnią arytmetyczną wyników dwóch równoległych oznaczeń, nie różniących się między sobą więcej niż o 1 wyniku mniejszego

* wymagane pola

Bez VAT: 25,90  PLN Z VAT: 31,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-Z-15008-06:1993 - wersja polska
Tytuł Odpady komunalne stałe -- Badania właściwości paliwowych -- Oznaczanie zawartości składników agresywnych
Data publikacji 31-12-1993
Data wycofania 21-09-2015
Liczba stron 3
Grupa cenowa B
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 216, Odpadów
ICS 13.030.10