PN-A-88110:1998 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN
Półprodukty cukiernicze -- Masa czekoladopodobna i polewa kakaowa

Zakres

Określono definicje masy czekoladopodobnej i polewy kakaowej oraz wymagania dotyczące cech organoleptycznych i podstawowe parametry jakości tych półproduktów, podano metody badań oraz okresy przechowywania

* wymagane pola

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-A-88110:1998 - wersja polska
Tytuł Półprodukty cukiernicze -- Masa czekoladopodobna i polewa kakaowa
Data publikacji 07-01-1998
Data wycofania 23-07-2019
Liczba stron 6
Grupa cenowa C
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny RS SRZ, Rada Sektorowa Sektora Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
ICS 67.180.10
Elementy dodatkowe PN-A-88110:1998/Az1:2003P