PN-EN IEC 61800-2:2021-11 - wersja angielska

Bez VAT: 297,00  PLN Z VAT: 365,31  PLN
Elektryczne układy napędowe mocy o regulowanej prędkości -- Część 2: Wymagania ogólne -- Dane znamionowe układów napędowych mocy prądu przemiennego o regulowanej prędkości

Zakres

Niniejsza część IEC 61800 ma zastosowanie do elektrycznych układów napędowych mocy AC o regulowanej prędkości, które zawierają przetwarzanie mocy półprzewodnikowe i środki do ich sterowania, ochrony, monitorowania, pomiaru i silniki AC. Odnosi się ona do elektrycznych układów napędowych mocy o regulowanej prędkości przeznaczonych do zasilania silników AC z BDM lub CDM podłączonych do napięć wejściowych o wartości międzyprzewodowej do, włączając, 35 kV AC 50 Hz lub 60 Hz i/lub napięć do, włączając, 1,5 kV DC.
UWAGA Elektryczne układy napędowe mocy DC o regulowanej prędkości przeznaczone do zasilania silników DC są omówione w IEC 61800-1.
Dokument ten definiuje i opisuje niewyczerpującą listę kryteriów wyboru wydajności i atrybutów BDM/CDM/PDS. Lista ta jest weryfikowana przez odpowiedzialne strony w celu ustalenia kwestii związanych z projektem urządzenia (urządzeń), wyposażenia lub systemu (-ów) wraz ze specyfikacją testów.. Sugeruje również wybór właściwości napędzanego sprzętu i rozszerzonych produktów.
Wydajność i cechy funkcjonalne koncentrują się na następujących kategoriach produktów:
• topologia głównych części i klasyfikacja PDS;
• oceny, wydajność i funkcjonalność;
• specyfikacje środowiska, w którym PDS ma być zainstalowany i obsługiwany;
• inne specyfikacje, które mogą mieć zastosowanie przy określaniu pełnego PDS.
Zastosowania trakcyjne i pojazdy elektryczne są wyłączone z zakresu niniejszego dokumentu. Niniejszy dokument zapewnia niewyczerpującą listę, z której minimalne wymagania mogą zostać użyte dla rozwoju specyfikacji między odbiorcą i wytwórcą na podstawie wymagań aplikacji. Ta sama niewyczerpująca lista może być wykorzystana przez producenta do ustalenia minimalnych wymagań dla zamienionego BDM/CDM/PDS na rynek bez interakcji z klientem w oparciu o określone zastosowanie tego BDM/CDM/PDS. Dla pewnych aspektów, które są pokryte przez określone normy wyrobu PDS w serii IEC 61800, niniejszy dokument dostarcza krótkie wprowadzenie i odniesienie do szczegółowych wymagań w tych normach wyrobu. Dotyczy to następujących aspektów:
• wymagania EMC są objęte normą IEC 61800-3;
• ogólne wymagania bezpieczeństwa są objęte normą IEC 61800-5-1;
• wymagania bezpieczeństwa funkcjonalnego są objęte normą IEC 61800-5-2;
• przewodnik dotyczący rodzaju obciążenia jest objęty normą IEC TR 61800-6;
• wymagania dotyczące interfejsu i użytkowania profili są objęte serią norm IEC 61800-7 (wszystkie części);
• specyfikacje napięcia interfejsu zasilania są objęte normą IEC TS 61800-8.
• wymagania dotyczące efektywności energetycznej ekoprojektu dla układu napędowego są objęte serią norm IEC 61800-9 (wszystkie części).

* wymagane pola

Bez VAT: 297,00  PLN Z VAT: 365,31  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN IEC 61800-2:2021-11 - wersja angielska
Tytuł Elektryczne układy napędowe mocy o regulowanej prędkości -- Część 2: Wymagania ogólne -- Dane znamionowe układów napędowych mocy prądu przemiennego o regulowanej prędkości
Data publikacji 17-11-2021
Liczba stron 128
Grupa cenowa XB
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 60, Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
Wprowadza EN IEC 61800-2:2021 [IDT], IEC 61800-2:2021 [IDT]
Zastępuje PN-EN 61800-2:2016-01 - wersja angielska
ICS 29.160.30, 29.200