PN-EN 10253-2:2022-01 - wersja angielska

Bez VAT: 297,00  PLN Z VAT: 365,31  PLN
Kształtki rurowe do przyspawania doczołowego -- Część 2: Stale niestopowe i stopowe ferrytyczne ze specjalnymi wymaganiami dotyczącymi kontroli

Zakres

Niniejszy dokument określa wymagania techniczne dostawy kształtek bez szwu i spawanych, do przyspawania doczołowego (łuków, zwężek symetrycznych i mimośrodowych, trójników równoprzelotowych i redukcyjnych, den koszykowych) wykonanych ze stali węglowej i stopowej w dwóch kategoriach badawczych, które są przeznaczone do zastosowań ciśnieniowych w temperaturze pokojowej, niskiej temperaturze lub w podwyższonych temperaturach, do przesyłania i rozprowadzania płynów i gazów.
W normie określono:
a) typy kształtek:
typ A: Kształtki do przyspawania doczołowego ze współczynnikiem redukcji ciśnienia;
typ B: Kształtki do przyspawania doczołowego stosowane przy pełnym ciśnieniu roboczym;
b) gatunki stali i ich składy chemiczne;
c) właściwości mechaniczne;
d) wymiary i tolerancje;
e) wymagania dotyczące kontroli i badań;
f) dokumenty kontroli;
g) znakowanie;
h) zabezpieczenie i pakowanie.
UWAGA Za dobór odpowiedniej kształtki (materiał, grubość) ostatecznie odpowiada wytwórca urządzenia ciśnieniowego (patrz europejskie prawodawstwo dotyczące urządzeń ciśnieniowych). W przypadku powołania normy zharmonizowanej dotyczącej materiału, domniemanie zgodności z zasadniczymi wymaganiami bezpieczeństwa ograniczone jest w normie do danych technicznych materiałów i nie zakłada odpowiedniości materiału dla określonego elementu urządzenia. Dlatego niezbędne jest, aby dane techniczne ustalone w normie dotyczącej materiału były oszacowane w porównaniu z wymaganiami konstrukcyjnymi danego elementu urządzenia w celu sprawdzenia, czy spełnione zostały zasadnicze wymagania bezpieczeństwa PED.

* wymagane pola

Bez VAT: 297,00  PLN Z VAT: 365,31  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 10253-2:2022-01 - wersja angielska
Tytuł Kształtki rurowe do przyspawania doczołowego -- Część 2: Stale niestopowe i stopowe ferrytyczne ze specjalnymi wymaganiami dotyczącymi kontroli
Data publikacji 13-01-2022
Liczba stron 147
Grupa cenowa XB
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 210, Armatury Przemysłowej i Rurociągów Przemysłowych
Wprowadza EN 10253-2:2021 [IDT]
Zastępuje PN-EN 10253-2:2010 - wersja polska
ICS 23.040.40, 77.140.20, 77.140.45