PN-EN ISO/IEC 17065:2013-03 - wersja angielska

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN
Ocena zgodności -- Wymagania dla jednostek certyfikujących wyroby, procesy i usługi

Zakres

1.1 W niniejszej Normie Międzynarodowej podano wymagania dotyczące kompetencji, spójności działania i bezstronności jednostek certyfikujących wyroby, procesy i usługi. Jednostki certyfikujące działające zgodnie z niniejszą Normą Międzynarodową nie muszą oferować wszystkich typów certyfikacji wyrobów, procesów i usług. Certyfikacja wyrobów, procesów i usług jest oceną zgodności przez stronę trzecią (5.5 ISO/IEC 17000:2004). 1.2 W tekście termin "wyrób" może oznaczać "proces" lub "usługę", z wyjątkiem przypadków kiedy określone są specjalne postanowienia dla "procesów" lub "usług" (Załącznik B)

* wymagane pola

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO/IEC 17065:2013-03 - wersja angielska
Tytuł Ocena zgodności -- Wymagania dla jednostek certyfikujących wyroby, procesy i usługi
Data publikacji 19-03-2013
Liczba stron 40
Grupa cenowa R
Sektor SZP, Sektor Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
Organ Techniczny KT 6, Systemów Zarządzania
Wprowadza EN ISO/IEC 17065:2012 [IDT], ISO/IEC 17065:2012 [IDT]
Dyrektywa 765/2008
Zastępuje PN-EN 45011:2000 - wersja polska
ICS 03.120.20