PN-EN 45011:2000 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO/IEC 17065:2013-03 - wersja angielska

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN
Wymagania ogólne dotyczące jednostek prowadzących systemy certyfikacji wyrobów

Zakres

Podano ogólne wymagania, w odniesieniu do jednostki prowadzącej system certyfikacji wyrobów, aby mogła ona być uznana za kompetentną i wiarygodną. Termin "jednostka certyfikująca" używany w normie obejmuje każdą jednostkę prowadzącą system certyfikacji wyrobów. Wyrazu "wyrób" użyto w jego najszerszym znaczeniu, obejmującym procesy i usługi; wyrazu "norma" użyto w znaczeniu obejmującym także inne dokumenty normatywne, jak specyfikacje i przepisy techniczne

* wymagane pola

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 45011:2000 - wersja polska
Tytuł Wymagania ogólne dotyczące jednostek prowadzących systemy certyfikacji wyrobów
Data publikacji 04-10-2000
Data wycofania 19-03-2013
Liczba stron 15
Grupa cenowa H
Sektor SZP, Sektor Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
Organ Techniczny KT 6, Systemów Zarządzania
Wprowadza EN 45011:1998 [IDT], ISO/IEC Guide 65:1996 [IDT]
Zastępuje PN-EN 45011:1993 - wersja polska
ICS 03.120.20
Zastąpiona przez PN-EN ISO/IEC 17065:2013-03 - wersja angielska, PN-EN ISO/IEC 17065:2013-03 - wersja polska