PN-A-74855-08:1987 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-A-74855-8:1998 - wersja polska

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN
Cukier -- Metody badań -- Oznaczanie zawartości popiołu

Zakres

Ustalono dwie metody oznaczania: konduktometryczna i wagowa. Metoda konduktometryczna jest metodą odwoławczą. Polega na pomiarze przewodności właściwej roztworu cukru o określonym stężeniu i temperaturze. Metoda wagowa polega na spaleniu próbki cukru z dodanym kwasem siarkowym w piecu muflowym do stałej masy. Podano dwie tablice przeliczeniowe

* wymagane pola

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-A-74855-08:1987 - wersja polska
Tytuł Cukier -- Metody badań -- Oznaczanie zawartości popiołu
Data publikacji 24-03-1987
Data wycofania 27-08-1998
Liczba stron 4
Grupa cenowa B
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny RS SRZ, Rada Sektorowa Sektora Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Zastępuje PN-A-74855:1980 - wersja polska
ICS 67.180.10
Zastąpiona przez PN-A-74855-8:1998 - wersja polska