PN-A-74855-12:1991 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN
Cukier -- Metody badań -- Badania mikrobiologiczne

Zakres

Ustalono 6 rodzajów badań: oznaczanie ogólnej liczby drobnoustrojów mezofilnych, oznaczanie liczby drożdży i pleśni, oznaczanie ogólnej liczby przetrwalników bakterii mezofilnych, liczby przetrwalników bakterii tlenowych termofilnych, wykrywanie obecności przetrwalników bakterii beztlenowych termofilnych. Podano sposób pobierania i przygotowania próbek, wykaz aparatury i sprzętu oraz skład i przygotowanie 5 podłóż hodowlanych

* wymagane pola

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-A-74855-12:1991 - wersja polska
Tytuł Cukier -- Metody badań -- Badania mikrobiologiczne
Data publikacji 20-05-1991
Data wycofania 27-07-2015
Liczba stron 3
Grupa cenowa B
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny RS SRZ, Rada Sektorowa Sektora Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
ICS 07.100.30