PN-EN ISO 10273:2005 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 10273:2017-06 - wersja angielska

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN
Mikrobiologia żywności i pasz -- Horyzontalna metoda wykrywania przypuszczalnie chorobotwórczych Yersinia enterocolitica

Zakres

Wskazano horyzontalną metodę wykrywania przypuszczalnie chorobotwórczych Yersinia enterocolitica w produktach żywnościowych, w paszach dla zwierząt i w próbkach środowiskowych z obszarów związanych z produkcją i dystrybucją żywności. Podano definicję przypuszczalnie chorobotwórczych Yersinia enterocolitica, zasadę metody, odczynniki i pożywki, aparaturę i szkło, pobieranie próbek, przygotowanie próbek do badań, opis badania i sposób przedstawienia wyników. Zamieszczono 3 załączniki i bibliografię. W załączniku A (normatywnym) przedstawiono schemat sposobu postępowania. W załączniku B (normatywnym) podano skład i sposób przygotowania pożywek i odczynników. W załączniku C (informacyjnym) podano biochemiczną charakterystykę drobnoustrojów Yersinia pseudotuberculosis, Yersinia enterocolitica w temperaturze 30 stopni C i biochemiczne zależności pomiędzy rodzajami

* wymagane pola

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN ISO 10273:2005/Ap1:2005P
View FilePN-EN ISO 10273:2005/Ap2:2006P

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 10273:2005 - wersja polska
Tytuł Mikrobiologia żywności i pasz -- Horyzontalna metoda wykrywania przypuszczalnie chorobotwórczych Yersinia enterocolitica
Data publikacji 11-01-2005
Data wycofania 13-06-2017
Liczba stron 37
Grupa cenowa R
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 3, Mikrobiologii Łańcucha Żywnościowego
Wprowadza EN ISO 10273:2003 [IDT], ISO 10273:2003 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 10273:2003 - wersja angielska
ICS 07.100.30
Zastąpiona przez PN-EN ISO 10273:2017-06 - wersja angielska
Elementy dodatkowe PN-EN ISO 10273:2005/Ap1:2005P, PN-EN ISO 10273:2005/Ap2:2006P