PN-EN ISO 10272-1:2007 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 10272-1:2017-08 - wersja angielska

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN
Mikrobiologia żywności i pasz -- Horyzontalna metoda wykrywania obecności i oznaczania liczby Campylobacter spp. -- Część 1: Metoda wykrywania

Zakres

Przedstawiono horyzontalną metodę wykrywania i oznaczania liczby Campylobacter spp. w obszarach związanych z produkcją i obrotem żywności. Podano definicje: bakterii z rodzaju Campylobacter i wykrywania bakterii z rodzaju Campylobacter. Opisano zasadę metody (w normatywnym załączniku przedstawiono diagram postępowania podczas wykrywania bakterii z rodzaju Campylobacter), pożywki i odczynniki, aparaturę i szkło, pobieranie i przygotowanie próbek do badań, sposób przeprowadzania badań, sposób przedstawienia wyników badań i sprawozdanie z badań. Skład i przygotowanie pożywek i odczynników zamieszczono w normatywnym załączniku

* wymagane pola

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN ISO 10272-1:2007/Ap1:2008P

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 10272-1:2007 - wersja polska
Tytuł Mikrobiologia żywności i pasz -- Horyzontalna metoda wykrywania obecności i oznaczania liczby Campylobacter spp. -- Część 1: Metoda wykrywania
Data publikacji 19-03-2007
Data wycofania 23-08-2017
Liczba stron 22
Grupa cenowa L
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 3, Mikrobiologii Łańcucha Żywnościowego
Wprowadza EN ISO 10272-1:2006 [IDT], ISO 10272-1:2006 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 10272-1:2006 - wersja angielska
ICS 07.100.30
Zastąpiona przez PN-EN ISO 10272-1:2017-08 - wersja angielska, PN-EN ISO 10272-1:2017-08 - wersja francuska
Elementy dodatkowe PN-EN ISO 10272-1:2007/Ap1:2008P