PN-EN ISO 10272-1:2006 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 10272-1:2007 - wersja polska

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN
Mikrobiologia żywności i pasz -- Horyzontalna metoda wykrywania i oznaczania bakterii z rodzaju Campylobacter spp. -- Część 1: Metoda wykrywania

Zakres

Przedstawiono horyzontalną metodę wykrywania bakterii z rodzaju Campylobacter spp. w obszarach związanych z produkcją i obrotem żywności. Podano definicje: bakterii z rodzaju Campylobacter i wykrywania bakterii z rodzaju Campylobacter. Opisano zasadę metody (w normatywnym załączniku przedstawiono diagram postępowania podczas wykrywania bakterii z rodzaju Campylobacter), pożywki i odczynniki, aparaturę i szkło, pobieranie i przygotowanie próbek do badań, sposób przeprowadzania badań, sposób przedstawienia wyników badań i sprawozdanie z badań. Skład i przygotowanie pożywek i odczynników zamieszczono w normatywnym załączniku

* wymagane pola

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 10272-1:2006 - wersja angielska
Tytuł Mikrobiologia żywności i pasz -- Horyzontalna metoda wykrywania i oznaczania bakterii z rodzaju Campylobacter spp. -- Część 1: Metoda wykrywania
Data publikacji 15-06-2006
Data wycofania 19-03-2007
Liczba stron 18
Grupa cenowa J
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 3, Mikrobiologii Łańcucha Żywnościowego
Wprowadza EN ISO 10272-1:2006 [IDT], ISO 10272-1:2006 [IDT]
Zastępuje PN-ISO 10272:2002 - wersja polska
ICS 07.100.30
Zastąpiona przez PN-EN ISO 10272-1:2007 - wersja polska