PN-A-74855-5:1998 - wersja polska

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN
Cukier -- Metody badań -- Oznaczanie zawartości sacharozy

Zakres

Przedstawiono zasadę metody oznaczania zawartości sacharozy w cukrze białym, która polega na pomiarze kąta skręcenia płaszczyzny światła przechodzącego przez roztwór badanego cukru

* wymagane pola

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-A-74855-5:1998 - wersja polska
Tytuł Cukier -- Metody badań -- Oznaczanie zawartości sacharozy
Data publikacji 26-02-1998
Liczba stron 3
Grupa cenowa B
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny RS SRZ, Rada Sektorowa Sektora Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Zastępuje PN-A-74855-05:1987 - wersja polska
ICS 67.180.10