PN-EN 61496-1:2001 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 61496-1:2005 - wersja angielska

Bez VAT: 184,80  PLN Z VAT: 227,30  PLN
Bezpieczeństwo maszyn -- Elektroczułe wyposażenie ochronne -- Wymagania ogólne i badania

Zakres

Określono ogólne wymagania funkcjonalne oraz dotyczące projektowania, budowy i badań elektroczułego wyposażenia ochronnego stosowanego w maszynach do celów ochronnych. Określono także oznakowanie w celu identyfikacji i bezpieczeństwa użytkowania. W załączniku normatywnym podano funkcje opcjonalne

* wymagane pola

Bez VAT: 184,80  PLN Z VAT: 227,30  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 61496-1:2001 - wersja polska
Tytuł Bezpieczeństwo maszyn -- Elektroczułe wyposażenie ochronne -- Wymagania ogólne i badania
Data publikacji 05-04-2001
Data wycofania 15-05-2005
Liczba stron 63
Grupa cenowa V
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 281, Bezpieczeństwa Maszyn pod Względem Elektrycznym
Wprowadza EN 61496-1:1997 [IDT]
Dyrektywa 98/37/EC, 2004/108/EC
Zastępuje PN-Z-08206:1988 - wersja polska
ICS 13.110, 29.260.99, 31.260
Zastąpiona przez PN-EN 61496-1:2005 - wersja angielska