PN-A-74855-05:1987 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-A-74855-5:1998 - wersja polska

Bez VAT: 30,80  PLN Z VAT: 37,88  PLN
Cukier -- Metody badań -- Oznaczanie zawartości sacharozy

Zakres

Metoda polega na pomiarze kąta skręcania płaszczyzny światła przechodzącego przez roztwór badanego cukru. Oznaczanie przeprowadza się za pomocą polarymetru cukrowniczego

* wymagane pola

Bez VAT: 30,80  PLN Z VAT: 37,88  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-A-74855-05:1987 - wersja polska
Tytuł Cukier -- Metody badań -- Oznaczanie zawartości sacharozy
Data publikacji 24-03-1987
Data wycofania 27-08-1998
Liczba stron 2
Grupa cenowa A
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny RS SRZ, Rada Sektorowa Sektora Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Zastępuje PN-A-74855:1980 - wersja polska
ICS 67.180.10
Zastąpiona przez PN-A-74855-5:1998 - wersja polska