PN-A-74855-04:1987 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-A-74855-4:1996 - wersja polska

Bez VAT: 30,80  PLN Z VAT: 37,88  PLN
Cukier -- Metody badań -- Oznaczanie zawartości wilgoci i obliczanie masy suchej

Zakres

Metoda polega na wysuszeniu próbki w określonych warunkach i ustaleniu wagowym ubytku masy oraz obliczeniu z różnicy zawartości suchej masy

* wymagane pola

Bez VAT: 30,80  PLN Z VAT: 37,88  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-A-74855-04:1987 - wersja polska
Tytuł Cukier -- Metody badań -- Oznaczanie zawartości wilgoci i obliczanie masy suchej
Data publikacji 25-03-1987
Data wycofania 09-12-1999
Liczba stron 2
Grupa cenowa A
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny RS SRZ, Rada Sektorowa Sektora Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Zastępuje PN-A-74855:1980 - wersja polska
ICS 67.180.10
Zastąpiona przez PN-A-74855-4:1996 - wersja polska