PN-EN 13963:2014-10 - wersja polska

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN
Materiały do spoinowania płyt gipsowo-kartonowych -- Definicje, wymagania i metody badań

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej podano wymagania dotyczące: materiałów łączących i taśm papierowych do zastosowania z tynkiem gipsowym odpowiadające wymaganiom EN 520, wyrobów z wtórnej obróbki zgodnie z EN 14190, prefabrykowanych paneli z płyt gipsowo-kartonowych z rdzeniem kartonowym typu plaster pszczeli zgodnie z EN 13915, płyt zespolonych gipsowo-kartonowych do izolacji cieplnej/akustycznej zgodnie z EN 13950, wstępnie formowanych gzymsów gipsowo-kartonowych zgodnie z EN 14209, płyt gipsowych ze wzmocnieniem włóknistym zgodnie z EN 15283-1 i EN 15283-2. Niniejsza Norma Europejska opisuje tylko taśmy papierowe. Niniejsza Norma Europejska opisuje następujące właściwości: reakcję na ogień i wytrzymałość na zginanie badane zgodnie z odpowiednimii metodami opisanymi w niniejszym dokumencie

* wymagane pola

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 13963:2014-10 - wersja polska
Tytuł Materiały do spoinowania płyt gipsowo-kartonowych -- Definicje, wymagania i metody badań
Data publikacji 21-01-2016
Liczba stron 40
Grupa cenowa R
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 194, Gipsu i Wyrobów z Gipsu
Wprowadza EN 13963:2014 [IDT]
Zastępuje PN-EN 13963:2008 - wersja polska
ICS 91.100.10