PN-EN 60335-2-36:2003 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 60335-2-36:2009 - wersja polska

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN
Elektryczne przyrządy do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo -- Część 2-36: Wymagania szczegółowe dotyczące elektrycznych trzonów kuchennych, piekarników, płyt kuchennych i płytek grzejnych dla zakładów zbiorowego żywienia

Zakres

Określono wymagania elektryczne, mechaniczne i konstrukcyjne decydujące o bezpieczeństwie użytkowania elektrycznych trzonów kuchennych, piekarników, płyt kuchennych i płytek grzejnych dla zakładów zbiorowego żywienia. Ustalono ogólne warunki badań, klasyfikację urządzeń oraz wymagania dotyczące oznaczeń i danych w instrukcji obsługi. Opisano badania sprawdzające. Podano definicje dziesięciu terminów

* wymagane pola

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN 60335-2-36:2003/AC:2007E

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 60335-2-36:2003 - wersja angielska
Tytuł Elektryczne przyrządy do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo -- Część 2-36: Wymagania szczegółowe dotyczące elektrycznych trzonów kuchennych, piekarników, płyt kuchennych i płytek grzejnych dla zakładów zbiorowego żywienia
Data publikacji 15-11-2003
Data wycofania 29-09-2009
Liczba stron 31
Grupa cenowa P
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 267, Elektrycznego Sprzętu Rolniczego oraz Elektrycznego Sprzętu dla Zakładów Zbiorowego Żywienia
Wprowadza EN 60335-2-36:2002 [IDT], IEC 60335-2-36:2002 [IDT]
Dyrektywa 2006/42/EC, 2014/35/EU
Zastępuje PN-EN 60335-2-36:2002 - wersja angielska
ICS 97.040.20
Zastąpiona przez PN-EN 60335-2-36:2009 - wersja polska
Elementy dodatkowe PN-EN 60335-2-36:2003/A1:2005E, PN-EN 60335-2-36:2003/A2:2008E, PN-EN 60335-2-36:2003/AC:2007E