PN-EN 1504-2:2006 - wersja polska

Bez VAT: 110,80  PLN Z VAT: 136,28  PLN
Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych -- Definicje, wymagania, sterowanie jakością i ocena zgodności -- Część 2: Systemy ochrony powierzchniowej betonu

Zakres

Określono wymagania dotyczące cech identyfikacyjnych, użytkowych (w tym trwałości) bezpieczeństwa i oceny zgodności wyrobów i systemów stosowanych do ochrony powierzchniowej betonu w celu zwiększenia trwałości konstrukcji betonowych i żelbetowych, jak również do nowego betonu oraz konserwacji i napraw. Podano następujące metody ochrony powierzchniowej: impregnację hydrofobizującą, impregnację i nakładanie powłok

* wymagane pola

Bez VAT: 110,80  PLN Z VAT: 136,28  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 1504-2:2006 - wersja polska
Tytuł Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych -- Definicje, wymagania, sterowanie jakością i ocena zgodności -- Część 2: Systemy ochrony powierzchniowej betonu
Data publikacji 09-02-2006
Liczba stron 49
Grupa cenowa T
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 274, Betonu
Wprowadza EN 1504-2:2004 [IDT]
Dyrektywa 305/2011
Zastępuje PN-EN 1504-2:2005 - wersja angielska
ICS 91.080.40