PN-EN 1504-2:2005 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 1504-2:2006 - wersja polska

Bez VAT: 110,80  PLN Z VAT: 136,28  PLN
Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych -- Definicje, wymagania, sterowanie jakością i ocena zgodności -- Część 2: Systemy ochrony powierzchni betonu

Zakres

Podano wymagania dotyczące identyfikacji, właściwości użytkowych (w tym aspekty trwałości), bezpieczeństwa i oceny zgodności wyrobów i systemów stosowanych do zabezpieczenia powierzchni betonowej w celu zwiększenia trwałości betonu i zbrojonej konstrukcji betonowej odpowiednich dla nowego betonu, konserwacji i robót naprawczych

* wymagane pola

Bez VAT: 110,80  PLN Z VAT: 136,28  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 1504-2:2005 - wersja angielska
Tytuł Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych -- Definicje, wymagania, sterowanie jakością i ocena zgodności -- Część 2: Systemy ochrony powierzchni betonu
Data publikacji 15-03-2005
Data wycofania 09-02-2006
Liczba stron 46
Grupa cenowa T
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 274, Betonu
Wprowadza EN 1504-2:2004 [IDT]
Dyrektywa 305/2011
ICS 91.080.40
Zastąpiona przez PN-EN 1504-2:2006 - wersja polska